EERLIJK, DUURZAAM, SAMEN UIT DE CRISIS

De keuzes die ​nu​ gemaakt worden over de weg uit deze crisis, hebben invloed op ons leven van ​straks.​ De weg uit de crisis is te belangrijk om alleen over te laten aan de machtige lobby van de gevestigde belangen die de weg naar beleidsmakers en politici makkelijk vinden. We willen deze keer geen​ bail out​ voor grote bedrijven en de rijken, maar voor iedereen: ​ Samen uit de crisis.

Een fatsoenlijk inkomen

Deze crisis toont ons de vitale beroepen, en laat ook zien hoe onderbetaald onze verpleegkundigen, leerkrachten en politie zijn. Zij verdienen meer dan applaus alleen. We willen een hoger minimumloon, een fatsoenlijk bestaansminimum voor iedereen en een eerlijkere verdeling van de welvaart. Werknemers verdienen een contact met zekerheid, ZZP’ers een eerlijk tarief.

Een sterke publieke sector

Het is tijd voor een wederopbouw van de publieke sector: met onderwijs dat verschillen tussen arm en rijk verkleint, zorg die niet draait om winst, toegang tot noodzakelijke medicijnen en een einde aan de schuldenindustrie. Er moeten weer meer betaalbare woningen gebouwd worden en woekerhuren moeten aan banden worden gelegd. Het is tijd om afscheid te nemen van de markt in onze publieke diensten.

Iedereen betaalt gewoon belasting, iedereen houdt zich aan de regels

Steun moet terechtkomen bij wie het nodig heeft. Dus bedrijven betalen eindelijk gewoon belasting. Steun gaat niet naar de aandeelhouders, speculanten of investeerders. Dit is het begin van het echte nieuwe normaal: een economie waarin iedereen belasting betaalt, de regels voor iedereen gelden en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Groen uit de crisis

Nu al zien we dat klimaatbeleid op de lange baan geschoven wordt. Maar het ongekende economische steunpakket biedt juist dé kans om de klimaatcrisis te keren. Tijd om een eind te maken aan de fossiele industrie, de luchtvaart af te bouwen, te investeren in het OV en de landbouw circulair en duurzaam te maken. Voor de klimaatrechtvaardigheid, groene banen en een betaalbare energierekening voor iedereen.

Bescherm onze grondrechten, rechtsstaat en democratie

We waarborgen democratie, rechtsstaat, recht op vereniging en demonstratie. Juist in crisistijden. Samen uit de crisis betekent stoppen met het stelselmatig achterstellen van een grote groep Nederlanders. Het is tijd om voor altijd af te rekenen met etnisch profileren en institutioneel racisme. We beschermen onze privacy. Ook als die geschonden wordt in naam van corona.
Deel via Facebook
Deel via Twitter
Deel via Linkedin
Deel via Whatsapp

#samenuitdecrisis

De coronacrisis legt bloot waar ons systeem wel en niet werkt. Welke beroepen vitaal zijn, waar staatssteun op de goede en verkeerde plek terechtkomt en wie als eerste in de problemen komen. Op samenuitdecrisis.nl brengt DeGoedeZaak campagnes, acties en verhalen voor een eerlijke weg uit de crisis samen.

Hier vind je bondgenoten om samen te strijden voor een eerlijke economie, een rechtvaardige samenleving en een duurzame toekomst. Start zelf een actie, steun een actie of deel een hoopgevend initiatief. Je vindt hier campagnes van burgers en organisaties. Samen maken we zo de wereld na corona groener, eerlijker en rechtvaardiger.

Met een breed gedragen burgergeluid laten we samen horen hoe we uit deze crisis moeten komen en niemand achterlaten.  

Hoe gaan we dit doen?

Samen uit de crisis

Noodpakket voor de wooncrisis

Al tijden is er in Nederland sprake van een wooncrisis. Een woning vinden is steeds moeilijker en daarnaast worden steeds meer mensen dakloos. Door de coronacrisis zijn deze problemen alleen maar verergerd: ‘Blijf thuis’ is voor veel mensen een wrange boodschap als je al tijden een huis zoekt, in een slecht onderhouden woning woont of simpelweg geen dak boven je hoofd hebt.Daarom doen wij een oproep aan het kabinet: kom met een noodpakket om de wooncrisis aan te pakken! Een noodpakket dat huurders financieel ondersteunt, ervoor zorgt dat er de komende jaren meer sociale huurwoningen worden gebouwd en dat bestaande woningen worden opgeknapt en klaar zijn voor de toekomst.

Samen uit de Crisis Campagnevideo

Help mee om eerlijk, duuzaam en vooral samen uit deze crisis te komen. Laat je stem horen en deel deze boodschap met zoveel mogelijk mensen!

Feest voor alle Kinderen

Ieder kind in Nederland verdient een veilige omgeving. Een inclusieve Sinterklaasviering hoort daarbij. Veel mensen hebben de afgelopen jaren gezegd dat het een kwestie van tijd is dat het Sinterklaasfeest van ons allemaal wordt. Dat gaat en ging niet vanzelf, maar het moment is nu gekomen: 2020 wordt het jaar dat het Sinterklaasfeest een feest wordt voor álle kinderen. Deze verandering is overal voelbaar. Al jaren brokkelt het maatschappelijke draagvlak voor Zwarte Piet af. Zelfs de (lokale) politiek lijkt eindelijk bereid tot het zetten van substantiële stappen richting een inclusief Sinterklaasfeest. Dit jaar kunnen we dat samen voor elkaar krijgen. Roep jouw gemeente op om zich in te spannen voor een inclusieve Sinterklaasviering met een Zwarte Piet-vrije intocht. Laten we van Sinterklaas nu echt een feest voor alle kinderen maken!

Duurzaam uit de crisis

Burgerinitiatief: verbied fossiele reclame

Lees meer

Burgerinitiatief: verbied fossiele reclame

Klimaatverandering bedreigt het leven op vele plekken op aarde. Ook wij, inwoners van een land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt, hebben belang bij een snel afscheid van fossiele brandstoffen. Toch verstevigen fossiele bedrijven hun positie met reclames waarin ze zich (veel) groener voordoen dan ze zijn. Wij vragen nu om een ‘tabakswet’ voor de fossiele industrie. Zo’n wet beschermt (toekomstige) burgers tegen de schade van fossiele brandstof door verleiding en misleiding door reclame te voorkomen en bij verkoop duidelijkheid te bieden over de schade van fossiele brandstof. Teken het burgerinitiatief!

Groene en eerlijke keuzes in alle verkiezingsprogramma’s!

Lees meer

Groene en eerlijke keuzes in alle verkiezingsprogramma’s!

Op dit moment wordt er door de politieke partijen druk geschreven aan de partijprogramma's in aanloop naar verkiezingen van maart 2021. Verkiezingsprogramma's zijn een belangrijk middel voor de komende jaren. Dit keer zullen ze vooral in het teken staan van de (economische) gevolgen van de coronacrisis. Daarom is het belangrijk dat de politiek niet dezelfde fouten maakt als bij eerdere crisissen. Daarom moeten de uitgangspunten van Samen uit de Crisis meegenomen worden in de verkiezingsprogramma's. Nu is onze kans invloed uit te oefenen op de politieke partijen!Stuur daarom een e-mail naar de programmacommissie van een partij naar jouw keuze en laat ze weten dat de doelen van #SamenuitdeCrisis speerpunten moeten zijn in hun verkiezingsprogramma.

Geen Poen Zonder Plan

Lees meer

Geen Poen Zonder Plan

De coronacrisis zet de economie onderdruk. Ook grote (vervuilende) bedrijven houden hun hand inmiddels op voor overheidssteun. Belastingbetalers hebben recht op verantwoordelijk, klimaatvriendelijk gedrag van bedrijven in ruil voor overheidssteun. We moeten niet met gemeenschapsgeld strooien zonder heldere toezeggingen over milieu- en klimaatdoelen. Daarom roepen wij het kabinet op alleen staatssteun te verlenen aan grote bedrijven die werkgelegenheid en bestaanszekerheid beschermen en investeren in een groene economie. Geen poen zonder plan!

Eerlijk uit de crisis

Minimumloon naar 14 euro!

Lees meer

Minimumloon naar 14 euro!

Het minimumloon van nog geen tientje per uur is misschien net genoeg om de vaste lasten van te betalen, maar geld voor een kapotte wasmachine, een schoolreisje of het opbouwen van een buffer blijft dan niet over. Daarom is het tijd om het minimumloon te verhogen naar 14 euro. Voor al die thuiszorgmedewerkers, schoonmakers en caissières die de afgelopen tijd weer van onschatbare waarde bleken. Laten we hen eerlijk belonen. Doe daarom mee met de FNV en sta op voor Voor 14!

#BeterUitDeCrisis

Het kabinet gaat de komende maanden miljarden uitgeven om Nederland uit de coronacrisis te krijgen. Maar dit kabinet heeft daarbij vooral oog voor het herstel van de economie en de welvaart van grote bedrijven: business as usual dus. Deze steunpakketten zouden juist een kans moeten zijn om echt beter uit de crisis te komen, door klimaatrechtvaardigheid, antiracisme, een sterke democratie, solidariteit en een eerlijke economie als hoofddoelen te stellen. Het is tijd om het leven van mensen centraal te stellen, in plaats van de markt, multinationals en hun winsten. Het is tijd om armoede, racisme en klimaatverandering te bestrijden en de democratie te verbeteren.Wij, #BeterUitDeCrisis, een coalitie van (grassroots) organisaties, hebben een manifest opgesteld met eisen om echt beter uit de corona crisis te komen. Teken je mee?

Teken de petitie voor gendergelijkheid

Geen recht op kinderopvangtoeslag omdat je werkloos bent. Niet bij je jonge gezin kunnen zijn omdat jouw salaris onmisbaar is. Financiële stress door de zorg voor je zieke vader. Het werkt niet! En dit werkt wel: Gratis kinderopvang zonder gedoe, 100% betaald partner- en ouderschapsverlof, financiële waardering voor mantelzorgers. Uit ons onderzoek blijkt dat deze investeringen leiden tot het beter kunnen combineren van betaald werk met onbetaalde zorg. Hierdoor doorbreken we traditionele rolpatronen, worden meer vrouwen financieel onafhankelijk en krijgen mannen meer ruimte om te zorgen. Daarom roept WOMEN Inc. in deze campagne politieke partijen op om deze punten op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s.

Achtergronden

Webinar: Samen uit de Wooncrisis

Lees meer

Webinar: Samen uit de Wooncrisis

Blijf voorlopig zoveel mogelijk thuis. Dat is het adagium van het kabinet. Maar juist achter die vijf woorden gaat een enorme bron van ongelijkheid schuil. Er zijn steeds meer daklozen, de wachtlijsten worden langer, de huis- en huurprijzen stijgen en het tekort aan woningen groeit. Hoe zijn we in deze wooncrisis terecht gekomen en hoe komen we er weer uit? Daarover spraken we met Cody Hochstenbach (stadsgeograaf), Nic Vrieselaar (econoom) en Mirthe Biemans (strateeg bij wooncorporatie Rochdale) tijdens de webinar: Samen uit de Wooncrisis.

Handel Anders!

Lees meer

Handel Anders!

Nederland heeft als open handelseconomie altijd een belangrijke rol gespeeld in internationale discussies over handel en ontwikkelingssamenwerking. De Covid19-crisis laat zien dat het wereldhandelssysteem niet opgewassen is tegen schokken, waarvan we er de komende tijd meer mogen verwachten. Samen uit de Crisis roept Nederland op om een leidende rol te gaan spelen in de transitie van ons mondiale economische model, om zo via onze internationale handelsrelaties een bijdrage gaan leveren aan een duurzaam een eerlijk herstel van de Nederlandse, Europese en internationale economie. Dat begint met de verduurzaming van waardeketens, het tegengaan van belastingontwijking en de vergroening van investeringen.

Interview met de Arjan Vliegenthart

Lees meer

Interview met de Arjan Vliegenthart

Volgens directeur Arjan Vliegenthart van het Nibud is de corona-crisis na de zomer niet zomaar voorbij – en ook niet in januari 2021. Terwijl we aan het begin van een economische recessie staan, kunnen veel huishoudens nu al moeilijk het hoofd boven water houden. Hoe kunnen we de crisis aangrijpen om toe te werken naar een systeem waar mensen meer financiële en bestaanszekerheid hebben, en de overheid weer een betrouwbare bondgenoot wordt?
Samen uit de Crisis
Samen
Duurzaam
Eerlijk
Artikels
Blijf op de hoogte

Doe met ons mee!

Laat je stem horen en sluit je nu aan bij deze groeiende beweging. Help mee om eerlijk, duurzaam en vooral samen uit deze crisis te komen!